Η μέθοδος της Μικρογονιμοποίησης ή αλλιώς ενδοκυττοπλασματική έγχυση σπερματοζωαρίου (ICSI, Ιntracytoplasmic sperm injection), αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην εξελικτική πορεία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η επιτυχής εφαρμογή της μεθόδου, σε παγκόσμιο επίπεδο, για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, καθώς και η εξέλιξη των τεχνικών μικροχειρισμού των ωαρίων, δίνει λύση σε προβλήματα γονιμότητας.

 

Τι είναι η Μικρογονιμοποίηση

Η Μικρογονιμοποίηση (ICSI) είναι μια μέθοδος της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής που χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία των προβλημάτων γονιμότητας που σχετίζονται με την ποιότητα του σπέρματος.

Για πολλά ζευγάρια που δεν καθίσταται δυνατή η εφαρμογή της «κλασσικής γονιμοποίησης» λόγω σοβαρών προβλημάτων στο σπέρμα  (ολιγο-ασθενο-τερατοσπερμία, αποφρακτική αζωοσπερμία κ.α.), η εφαρμογή της μικρογονιμοποίησης ενδέχεται να αποτελεί τη λύση στο πρόβλημα.

 

Διαδικασία μικρογονιμοποίησης

Κατά την εφαρμογή της ο/η εμβρυολόγος επιλέγει το κατάλληλο σπερματοζωάριο και το εγχύει στο εσωτερικό του ωαρίου. Με αυτόν τον τρόπο ωάρια καλής ή και κακής ποιότητας μπορούν να γονιμοποιηθούν από ένα ασθενές σπέρμα.

Σε περιπτώσεις αποφρακτικής αζωοσπερμίας, γίνεται χειρουργική λήψη σπερματοζωαρίων από τους όρχεις, μετά από βιοψία τους (TESE)

 

Συνήθεις λόγοι εφαρμογής Μικρογονιμοποίησης

Ένας από τους πιο συχνούς λόγους για τους οποίους επιλέγεται η μέθοδος της Μικρογονιμοποίησης είναι η αντρική υπογονιμότητα που οφείλεται σε σοβαρές διαταραχές του σπέρματος. Πιο συγκεκριμένα, η ολιγοσπερμία, η χαμηλή κινητικότητα του σπέρματος, η πολύ κακή μορφολογία των σπερματοζωαρίων, η αποτυχία γονιμοποίησης των ωαρίων σε προηγούμενες προσπάθειες, αποτελούν μια σειρά από προβλήματα γονιμότητας στα οποία η Μικρογονιμοποίηση θα μπορούσε να δώσει λύση.

Επίσης η Μικρογονιμοποίηση ενδέχεται να αποτελεί την ενδεδειγμένη μέθοδο για ζευγάρια τα οποία έχουν χαμηλό αριθμό ωαρίων σε μια ωοληψία.

Σε αυτό το σενάριο, η Μικρογονιμοποίηση (ICSI) χρησιμοποιείται με στόχο να γονιμοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ωάρια απ΄ ότι με την κλασσική μέθοδο, κατά την οποία ωάρια και σπέρμα τοποθετούνται μαζί και αναμειγνύονται.