Ανάλογα με το πρόβλημα γονιμότητας που αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι επιλέγεται και η θεραπεία που θα ακολουθήσει. Η ενδομήτρια σπερματέγχυση (IUI –  Intrauterine insemination) είναι μια απλή τεχνική της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής,

κατά την οποία το επεξεργασμένο σπέρμα του συζύγου, μεταφέρεται απευθείας στη μήτρα μέσω ενός καθετήρα, με σκοπό να διευκολυνθεί η γονιμοποίηση.

 

Πότε ενδείκνυται η ενδομήτρια σπερματέγχυση

Η ενδομήτρια σπερματέγχυση ενδείκνυται για πολλά ζευγάρια με προβλήματα γονιμότητας αλλά και για ζευγάρια που έχουν σεξουαλική δυσλειτουργία ή σπάνιες σεξουαλικές επαφές εξαιτίας ιατρικών ή άλλων λόγων. Επίσης βοηθά στην τεκνοποίηση, κάποια ζευγάρια που για επαγγελματικούς ή άλλους κοινωνικούς λόγους βρίσκονται συχνά σε απόσταση κατά τη διάρκεια της ωορρηξίας. Σε αυτήν την περίπτωση το σπέρμα του συντρόφου κρυοσυντηρείται και εγχέεται την κατάλληλη χρονική στιγμή στη μήτρα της γυναίκας.

 

Πως γίνεται η ενδομήτρια σπερματέγχυση

Στη διαδικασία ενδομήτριας σπερματέγχυσης ακολουθούνται τρία βασικά βήματα:

  • Παρακολούθηση του κύκλου της ωορρηξίας ή πρόκληση ωορρηξίας με φάρμακα.
  • Λήψη δείγματος από το σπέρμα του συντρόφου και επεξεργασία του για τη γονιμοποίηση.
  • Μεταφορά του σπέρματος στη μήτρα

Η μεταφορά του επεξεργασμένου σπέρματος στη μήτρα γίνεται με ειδικό καθετήρα κατά την περίοδο της ωορρηξίας και είναι γρήγορη και ανώδυνη.

Περίπου 2 εβδομάδες μετά την σπερματέγχυση γίνεται ένα τεστ κύησης ή μέτρηση β-Χοριακής γοναδοτροπίνης στο αίμα για να δούμε αν έχει επιτευχθεί εγκυμοσύνη.

 

Προϋποθέσεις για τον άνδρα

Δεδομένου ότι η διαδικασία της ενδομήτριας σπερματέγχυσης IUI,  αφορά την απευθείας μεταφορά του σπέρματος στη μήτρα,  αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο, ιδιαίτερα  σε κάποιες περιπτώσεις ανδρικής στειρότητας, όπως είναι ο χαμηλός αριθμός σπερματοζωαρίων ή η κακή κινητικότητα του σπέρματος, η  πρόωρη εκσπερμάτωση ή η ανικανότητα.

Στα ζευγάρια όμως που ο άντρας έχει σοβαρότερα προβλήματα γονιμότητας, τα ποσοστά επιτυχίας της ενδομήτριας σπερματέγχυσης είναι αρκετά χαμηλά και σε αυτές τις περιπτώσεις καταφεύγουμε στην εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF).

 

Προϋποθέσεις για τη γυναίκα

Η ενδομήτρια σπερματέγχυση προϋποθέτει ότι οι σάλπιγγες της υποψήφιας μητέρας δεν είναι κλειστές και υπάρχει ικανός αριθμός καλής ποιότητας ωαρίων και τα επίπεδα ορμονών είναι στα φυσιολογικά επίπεδα.

 

Διαδικασία προετοιμασίας

Μια σειρά εξετάσεων που προηγούνται της διαδικασίας ενδομήτριας σπερματέγχυσης, ελέγχουν την υγεία της μέλλουσας μητέρας. Εκτιμώνται τα επίπεδα των ορμονών τα οποία  πρέπει να βρίσκονται εντός φυσιολογικών ορίων.

Έπειτα χορηγούνται φάρμακα ωορρηξίας, και γίνεται υπερηχογραφική παρακολούθηση και αιματολογικές εξετάσεις που δείχνουν αν υπάρχει παραγωγή υγιών ωαρίων. Από την εκτίμηση των αποτελεσμάτων καθορίζεται η καλύτερη χρονική στιγμή για τη σπερματέγχυση.

Και το σπέρμα του συντρόφου όμως χρειάζεται ειδική επεξεργασία πριν τη διαδικασία σπερματέγχυσης, για την αφαίρεση τυχόν τοξικών χημικών ουσιών, στις οποίες μπορεί να αντιδράσει αρνητικά ο οργανισμός της γυναίκας και να μην επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

Ποσοστά επιτυχίας της ενδομήτρια σπερματέγχυσης

Ένας από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της ενδομήτριας σπερματέγχυσης είναι η αιτία της υπογονιμότητας. Η διαδικασία IUI παρουσιάζει υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας όταν το πρόβλημα υπογονιμότητας οφείλεται:

  • σε ήπια/μέτρια διαταραχή στον αριθμό σπερματοζωαρίων ή την κινητικότητα τους
  • σε ανεξήγητη υπογονιμότητα
  • σε ήπιες περιπτώσεις ενδομητρίωσης
  • σε προβλήματα στην τραχηλική βλέννα