Ενδιαφέροντα Νέα

ΤΕΣΤ ΠΑΠ: Του οφείλουμε πολλές ζωές! Μην το αμελείτε!

Γνωρίζετε ότι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ένα σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα που μπορεί να προληφθεί ή να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά αν διαγνωσθεί έγκαιρα;

Tο Test Pap είναι η κύρια μέθοδος πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και έχει μειώσει σημαντικά τη συχνότητα και τη θνησιμότητα από τη νόσο, στις χώρες που εφαρμόζεται συστηματικά.

Τι ακριβώς εξετάζουμε με το Τεστ ΠΑΠ;

Tο test Pap (κυτταρολογική εξέταση του κολπο-τραχηλικού επιχρίσματος κατά Παπανικολάου), εξετάζει αλλοιώσεις που ενδέχεται να εμφανισθούν στον τράχηλο της μήτρας και συχνά οφείλονται στον ιό των θηλωμάτων (HPV).

Από τα πολλά στελέχη του συγκεκριμένου ιού, περίπου 30 υπολογίζεται ότι μπορεί να προσβάλουν το γεννητικό σύστημα. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε όμως ότι η παρουσία του ιού και μόνο δεν οδηγεί απαραίτητα σε ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου.

Πως μεταδίδεται ο ιός

O ιός HPV μεταδίδεται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή. H πρόωρη έναρξη σεξουαλικών επαφών καθώς και οι πολλοί σύντροφοι, δημιουργούν προϋποθέσεις μόλυνσης από πολλά στελέχη.

H μόλυνση από τον ιό μπορεί να οδηγήσει:

 • σε λανθάνουσα λοίμωξη που δεν θα διαγνωσθεί ποτέ με τις συνήθεις τεχνικές και θα προκαλέσει διέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος και ανοσία
 • σε ανάπτυξη οξυτενών κονδυλωμάτων από τα στελέχη χαμηλού κινδύνου
 • σε ενεργό λοίμωξη και ανάπτυξη υποκλινικών, αόρατων στο γυμνό οφθαλμό προκαρκινικών αλλοιώσεων, από στελέχη υψηλού κινδύνου.

Ακόμη δεν έχει εξηγηθεί γιατί ορισμένες αλλοιώσεις υποστρέφουν γρήγορα, ενώ άλλες επιμένουν ή εξελίσσονται.

H συμβολή του Test Pap στην ανίχνευση των βλαβών που προκαλεί ο ιός είναι καθοριστική.

Oι αλλοιώσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως:

 1. ήπιες ή χαμηλού βαθμού αλλοιώσεις (HPV, CIN1 ή LGSIL)
 2. βαριές ή υψηλόβαθμες αλλοιώσεις (CIN2, CIN3 ή HGSIL)
 3. άτυπες αλλοιώσεις του αδενικού επιθηλίου (AGUS)
 4. διηθητικός καρκίνος
 5. αδιευκρίνιστες αλλοιώσεις

Oι περισσότερες αλλοιώσεις που προκαλεί ο ιός είναι γενικά καλοήθεις και υποχωρούν αυτόματα σε διάστημα 12-36 μηνών.

Oι βαριές δυσπλασίες απαιτούν θεραπεία κωνοειδούς εκτομής του τραχήλου η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση:

 • Νυστεριού
 • Laser διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
 • Μονοπολικής διαθερμίας με τη μορφή αγκύλης (LETZ)
 • Μονοπολικής διαθερμίας με τη μορφή βελόνης (NETZ)

Προσπάθειες για προφύλαξη από τη μόλυνση με τον ιό HPV έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη εμβολίου. Tο εμβόλιο χορηγείται, προ το παρόν, στα πλαίσια ερευνητικών πρωτοκόλλων ακόμη, σε νέες γυναίκες πριν την πρώτη σεξουαλική επαφή. Το εμβόλιο περιέχει σωματίδια που μοιάζουν αρκετά με τον ιό και είναι ικανά να προκαλέσουν ανοσία και να προφυλάξουν τη νέα γυναίκα από μελλοντική μόλυνση. Επειδή όμως δεν περιέχουν DNA του ιού, η χορήγησή τους δεν είναι επικίνδυνη και δεν προκαλεί λοίμωξη.