+

Μήπως είναι ανυπόφορη η περίοδος πριν την περίοδό σας;