+

Ναι, στην κατάψυξη ωαρίων και σε μεγαλύτερες ηλικίες