+

ΕΒΕΑ: Βραβείο Έρευνας – Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης για την Institute of Life