+

Μπορεί να προληφθεί μια αποβολή; Πώς μπορείτε να προστατέψετε την εγκυμοσύνη σας.