+

Απουσία περιόδου ή αμηνόρροια – Τι μπορεί να συμβαίνει;