Γυναικολογική Υγεία, Ενδιαφέροντα Νέα

Συχνές ερωτήσεις για τα ινομυώματα

Τα ινομυώματα μπορεί να αποδειχθούν ένοχα για μια σειρά από προβλήματα που ταλαιπωρούν τις γυναίκες, όπως υπογονιμότητα, συχνές αιμορραγίες, πόνο κατά τη σεξουαλική επαφή και σίγουρα μεγάλη ανησυχία κι απορίες. Σε πολλές περιπτώσεις όμως τα ινομυώματα μπορεί να υπάρχουν χωρίς ποτέ να το αντιληφθούμε.

Τι είναι τα ινομυώματα; Πότε είναι αθώα και πότε ένοχα;

Τα ινομυώματα είναι καλοήθη μορφώματα της μήτρας και δημιουργούνται από υπερπλασία των λείων μυικών ινών, δηλαδή από το υλικό που αποτελείται η μήτρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ινομυώματα δεν δημιουργούν συμπτώματα και γι΄αυτό και δεν γίνονται αντιληπτά από τη γυναίκα. Όταν όμως δημιουργούν συμπτώματα, αυτά είναι τέτοια, που δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Ποια είναι τα συμπτώματα που μπορεί να παρουσιαστούν σε μια γυναίκα;

Τα συμπτώματα που μπορεί να παρουσιαστούν σε γυναίκες με ινομυώματα εξαρτώνται από το μέγεθος, τον αριθμό και το σημείο στο οποίο εντοπίζονται. Αυτά είναι:

 • Πόνος, αίσθημα βάρους και φούσκωμα.
 • Ασυνήθιστα μεγάλη απώλεια αίματος κατά την περίοδο ή αιμορραγία μεταξύ των περιόδων.
 • Δυσμηνόρροια, δηλαδή ασυνήθιστος έντονος πόνος κατά την διάρκεια της περιόδου.
 • Δυσπαρεύνια, δηλαδή πόνος κατά τη σεξουαλική επαφή
 • Συχνουρία, ουρολοιμώξεις, δυσκοιλιότητα, λόγω της πίεσης σε παρακείμενα όργανα.
 • Υπογονιμότητα γιατί μπορεί να πιέζουν τις σάλπιγγες ή να βρίσκονται στο εσωτερικό της μήτρας.

Που οφείλεται η ανάπτυξή τους;

Η ανάπτυξη των ινομυωμάτων σχετίζεται με την παραγωγή οιστρογόνων, γι΄αυτό και παρουσιάζονται σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, 25-45 ετών. Στην εμμηνόπαυση, οπότε και τα οιστρογόνα μειώνονται δραστικά, σπάνια μια γυναίκα μπορεί να εμφανίσει ινομυώματα. Οι ακριβείς αιτίες εμφάνισής τους δεν είναι γνωστές ωστόσο φαίνεται να παρουσιάζονται σε γυναίκες με κληρονομική προδιάθεση.

Πως γίνεται η διάγνωση;

Κατά την προγραμματισμένη επίσκεψή σας για το τεστ ΠΑΠ μπορεί να γίνει και το δια-κολπικό υπερηχογράφημα, στο ιατρείο.
Η διάγνωση των ινομυωμάτων γίνεται με τρεις τρόπους:

 • Γυναικολογική αμφίχειρη εξέταση – κλασσικό τρόπος
 • Μαγνητική και αξονική τομογραφία
 • Διακολπικό υπερηχογράφημα ρουτίνας

Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται;

Τα ινομυώματα ανάλογα με την θέση τους διακρίνονται σε:

 • Υποορογόνια ινομυώματα: αυτά που βρίσκονται κάτω από τον εξωτερικό χειτώνα της μήτρας.
 • Ενδοτοιχωματικά αυτά που βρίκονται μέσα στο τοίχωμα της μήτρας
 • Υποβλεννογόνια αυτά που βρίσκονται μέσα στην κοιλότητα της μήτρας και τα οποία προκαλούν τα πιο έντονα συμπτώματα όπως η μεγάλη αιμορραγία της μήτρας κατά την περίοδο αλλά και την υπογονιμότητα.

Πότε είναι απαραίτητη η αφαίρεση των ινομυωμάτων;

Όταν τα ινομυώματα είναι μεγαλύτερα από 5εκ., τότε θεωρούνται μεγάλα και συνήθως κρίνεται απαραίτητη η αφαίρεσή τους. Ανάλογα με το είδος του ινομυώματος επιλέγεται και η μέθοδος αφαίρεσής του.

Το 95% των ινομυωμάτων αφαιρούνται λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά.

Τα ινομυώματα που είναι υποβλεννογόνια αφαιρούνται υστεροσκοπικά δηλαδή δια μέσου του κόλπου, με τη χρήση της κάμερας, το υστεροσκόπιο εισέρχεται στη μήτρα και χειρουργικά αφαιρούμε το ινομύωμα, κοιτάζοντας στην οθόνη.

Λαπαροσκοπικά σημαίνει ότι, πάλι κοιτάζουμε στην οθόνη τοποθετούμε όμως την κάμερα μέσω μικρής οπής που ανοίγουμε στον ομφαλό. Την επόμενη ημέρα της αφαίρεσης η ασθενής είναι εντελώς καλά και εξέρχεται του νοσοκομείου.

Στη Ρομποτική χειρουργική έχουμε τη δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης που επιτρέπει πιο ακριβείς χειρισμούς.

Σε κάθε περίπτωση η θεραπεία που επιλέγεται εξαρτάται από την ηλικία της γυναίκας, το μέγεθος και τη θέση των ινομυωμάτων αλλά και τα συμπτώματα που προκαλούν.