Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Ενδιαφέροντα Νέα

Ποια είναι τα οφέλη της τεχνολογίας Time Lapse στην εξωσωματική;

Όλο και περισσότερες μελέτες υποστηρίζουν ότι τα έμβρυα που επιλέγονται μέσα από τη διαδικασία time lapse κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση, έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχούς εμφύτευσης και ανάπτυξης. Είναι ένα ακόμη στοιχείο που τεκμηριώνει το πώς η σύγχρονη τεχνολογία, μεταξύ άλλων παραγόντων, συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης και στο όνειρο των ζευγαριών να γίνουν γονείς.

Τι είναι η μέθοδος Time Lapse

Κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση ένα βασικό κομμάτι της εργαστηριακής διαδικασίας αφορά την αξιολόγηση της ανάπτυξης των εμβρύων. Η μέθοδος Time Lapse είναι η βίντεο-παρακολούθηση και αξιολόγηση των προεμφυτευτικών εμβρύων στο εργαστήριο, με σκοπό να γίνει η επιλογή του ποιοτικά καλύτερου και με περισσότερες πιθανότητες επιτυχούς εμφύτευσης, εμβρύου.

Παρακολούθηση εμβρύων με Time Lapse

Με την υπερσύγχρονη μέθοδο παρακολούθησης εμβρύων Time Lapse, οι κλινικοί εμβρυολόγοι, είναι σε θέση να ελέγχουν αν η ανάπτυξη των εμβρύων γίνεται ομαλά, χωρίς όμως να χρειάζεται να διαταράξουν τις σταθερές συνθήκες επώασης τους, δηλαδή χωρίς να απομακρύνουν τα έμβρυα από τον επωαστή προκειμένου να τα παρατηρήσουν στο μικροσκόπιο. Όσο λιγότερο διαταράσσονται τα έμβρυα, τόσο πιο πιθανό είναι να αναπτυχθούν σαν να βρίσκονταν στο φυσικό περιβάλλον της μήτρας.

Συγκεκριμένα μία κάμερα καταγράφει όλες τις φάσεις της ανάπτυξης του εμβρύου, ανά μερικά λεπτά, δίνοντας τη δυνατότητα ακριβούς ανίχνευσης του χρόνου κυτταρικής διαίρεσης και άλλων σημαντικών παραμέτρων, στην in vitro καλλιέργεια των εμβρύων Τα αποτελέσματα της καταγραφής αναλύονται σε ειδικό πρόγραμμα στον υπολογιστή, δίνοντας απεριόριστες δυνατότητες στους εμβρυολόγους να αξιολογήσουν τα έμβρυα.

Αξιολόγηση εμβρύων με Time Lapse

Βάσει μορφοκινητικών παραμέτρων που μπορούν να αξιολογηθούν μόνο με τη χρήση της τεχνολογίας Time Lapse, οι ειδικοί επιλέγουν τα καλύτερα ποιοτικά έμβρυα με την μεγαλύτερη πιθανότητα εμφύτευσης. Για παράδειγμα, αν διαπιστωθεί ανώμαλη διαίρεση των κυττάρων είναι πιθανή και η εμφάνιση κάποιας γενετικής ανωμαλίας στα έμβρυα, οπότε τα συγκεκριμένα αποκλείονται από την εμβρυομεταφορά στη μήτρα της γυναίκας.

Time lapse και οφέλη

Tο βασικότερο όφελος από τη χρήση της τεχνολογίας Time Lapse στην εξωσωματική γονιμοποίηση είναι ότι βελτιώνεται το ποσοστό επιτυχούς εμφύτευσης, με αποτέλεσμα η γυναίκα να μπορεί συντομότερα να μείνει έγκυος. Επιπρόσθετα, λόγω της αξιολόγησης και της επιλογής των καλύτερων ποιοτικά εμβρύων, μειώνεται η πιθανότητα αποβολών.