Υπογονιμότητα, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Ενδιαφέροντα Νέα

Είμαστε στο μέλλον! Προηγμένη τεχνολογία και καινοτόμες μέθοδοι οδηγούν στην επιτυχία της εξωσωματικής

Πώς μπορεί η τεχνολογία να επηρεάσει το αποτέλεσμα ενός κύκλου εξωσωματικής; Τι πρέπει να γνωρίζουν τα υπογόνιμα ζευγάρια ως προς τον εξοπλισμό του εργαστηρίου της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην οποία απευθύνονται;
Είναι γεγονός ότι όσο η τεχνολογία στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή εξελίσσεται, όσο οι νέες τεχνικές τίθενται στη διάθεσή των ιατρών και των ζευγαριών κι όσο ο εξοπλισμόςτων Μονάδων εξωσωματικής γονιμοποίησης βελτιώνεται, τόσο πιο εύκολα επιτυγχάνεται ο στόχος, που για τα υπογόνιμα ζευγάρια, δεν είναι άλλος από την απόκτηση υγιών παιδιών.

Έχει αποδειχθεί ότι ο ρόλος της ποιότητας του αέρα μέσα στο εργαστήριο της Μονάδας μπορεί να είναι καθοριστικός για την έκβαση της εξωσωματικής. Αυτό σημαίνει ότι οι πτητικές οργανικές ενώσεις (Volatile Organic Compounds, VOC), οι οποίες υπάρχουν παντού στον αέρα, επηρεάζουν την ανάπτυξη του εμβρύου στο εργαστήριο, την εμφύτευσή του στη μήτρα και κατά συνέπεια και την επίτευξη εγκυμοσύνης.

Έτσι λοιπόν ένα «σταθερό» εργαστήριο, είναι καθοριστικής σημασίας, για την επιτυχία του κύκλου εξωσωματικής. Στη Μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Institute of Life – Iaso, έχουμε εγκαταστήσει το πλέον τεχνολογικά σύγχρονο σύστημα ελέγχου ποιότητας, το OCTAX LOG & GUARD, το οποίο με ειδικούς αισθητήρες ελέχει περισσότερες από 200 λεπτομέρειες για να παρέχουμε ό, τι πιο προηγμένο στα ζευγάρια που μας εμπιστεύονται.

Επιπλέον χρησιμοποιούμε το σύστημα RI Witness, το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει κάθε βήμα της διαδικασίας προσφέροντας σιγουριά στα ζευγάρια, για την αποφυγή οποιουδήποτε λάθους ταυτοποίησης.

Πέραν του τεχνολογικού εξοπλισμού όμως πολύ σημαντικές είναι οι καινοτόμες τεχικές και θεραπείες όπως επίσης και τα ερευνητικά προγράμματα τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Institute of Life – Iaso, εφαρμόζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα εξατομικευμένα προγράμματα διατροφής μετά από μέτρηση 6 διαφορετικών παραγόντων για:

  • την περαιτέρω αύξηση των ποσοστών επιτυχίας της εξωσωματικής,
  • την αντιμετώπιση επαναλαμβανόμενων αποτυχιών εμφύτευσης μετά από εξωσωματική,
  • την αντιμετώπιση των καθέξιν αποβολών
  • την υπογονιμότητα που οφείλεται στον ανδρικό παράγοντα,
  • τις γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες

Πρόκειται για τα Nutrigenomics, ένα σχετικά νέο κλάδο της διατροφής, που εφαρμόζονται με μεγάλη επιτυχία στις ΗΠΑ, ο οποίος εξετάζει το πώς τα τρόφιμα που τρώμε επηρεάζουν την έκφραση των γονιδίων μας. Χρησιμοποιώντας λοιπόν τις τιμές που προκύπτουν μετά από τις μετρήσεις των 6 παραγόντων που προαναφέραμε, οι ειδικοί του Κέντρου μας σήμερα είναι σε θέση εφαρμόζοντας κατάλληλα προγράμματα να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο τα γονίδια του κάθε ατόμου εκφράζονται, ανάλογα με τις διατροφικές του συνήθειες. Επιπλέον παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στις έρευνες, σε παγκόσμιο επίπεδο που σχετίζονται με την προσπάθεια επιδιόρθωση των γηρασμένων ωαρίων καθώς πρόκειται αυτό να αποτελέσει το βήμα για τα ζευγάρια, πριν την τελική επιλογή της λήψης δανεικών ωαρίων.