Γυναικολογική Υγεία, Υπογονιμότητα

Κάπνισμα και υπογονιμότητα

Οι βλάβες που προκαλεί το τσιγάρο στην υγεία είναι λίγο-πολύ, σε όλους μας γνωστές και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, καρδιαγγειακές παθήσεις και προβλήματα στους πνεύμονες. Εκείνο που θα ήθελα να υπενθυμίσω, αφορά στις βλαβερές συνέπειες του καπνού στην ικανότητα μιας γυναίκας να μείνει έγκυος και να έχει μια φυσιολογική εγκυμοσύνη.  Λοιπόν σχεδόν όλες οι επιστημονικές μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το κάπνισμα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη γονιμότητα κι επιπλέον ο χρόνος που χρειάζεται για να συλλάβουν οι γυναίκες καπνίστριες είναι μεγαλύτερος σε σχέση με όσες δεν καπνίζουν.

Το κάπνισμα σχετίζεται επίσης με αυξημένο κίνδυνο για αποβολή κι ενδεχομένως, έκτοπη κύηση (εξωμήτριο) καθώς και πρόωρο τοκετό. Όμως και στις περιπτώσεις της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, το κάπνισμα επηρεάζει αρνητικά, καθώς στατιστικά απαιτούνται σχεδόν διπλάσιες προσπάθειες προκειμένου να συλλάβει ένα ζευγάρι καπνιστών.

Μελέτες για την εξωσωματική γονιμοποίηση έχουν δείξει πως οι γυναίκες καπνίστριες χρειάζονται υψηλότερες δόσεις γοναδοτροπίνης στην διαδικασία διέργερσης των ωοθηκών ενώ κατά την ωοληψία, τα ωάρια που λαμβάνονται είναι λιγότερα. Επίσης, οι γυναίκες καπνίστριες, καταγράφονται στα χαμηλότερα ποσοστά επιτυχημένης εμφύτευσης και προχωρούν σε περισσότερους κύκλους γονιμοποιήσεων σε σχέση με τις μη καπνίστριες.

Γενικά, η μειωμένη ικανότητα για φυσιολογική σύλληψη που συνδέεται με το κάπνισμα, ενδέχεται να μην μπορεί να ξεπεραστεί με τις τεχνικές της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Να σημειώσουμε πως το θέμα αφορά και στους άνδρες, καθώς το κάπνισμα υποβαθμίζει την ποιότητα του σπέρματος και μπορεί να θεωρηθεί και ως παράγοντας κινδύνου στειρότητας.

Μια σημαντική έρευνα έδειξε πάντως ότι η διακοπή του καπνίσματος για τουλάχιστον δύο μήνες πριν την διαδικασία της εξωσωματικής, βελτίωσε σημαντικά τις πιθανότητες για σύλληψη.

Αν και η μακροχρόνια συνήθεια τους καπνίσματος μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμο πρόβλημα στην λειτουργία των ωοθηκών, η έκβαση της εξωσωματικής μπορεί, εν μέρει, να αντιστραφεί, εάν το κάπνισμα διακοπεί πριν την έναρξη της διαδικασίας.