Γυναικολογική Υγεία, Υπογονιμότητα, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Ενδιαφέροντα Νέα

Καλή Χρονιά με ελπιδοφόρες ειδήσεις!

Αποκατάσταση γονιμότητας γυναικών με καρκίνο:
Οι πρώτες γεννήσεις μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού είναι γεγονός!

Οι πρώτες γεννήσεις μετά από κρυοσυντήρηση – απόψυξη και μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού σε γυναίκες που νίκησαν τον καρκίνο, είναι μια πραγματικότητα.
Γι΄ αυτές τις γυναίκες η απόκτηση παιδιού αποτελεί μια διπλή νίκη όχι μόνο κατά του καρκίνου αλλά και κατά της υπογονιμότητας.

Είναι γεγονός ότι οι ωοθήκες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στη χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία καθιστώντας τις γυναίκες που υποβάλλονται σε αυτές, άγονες. Ωστόσο υπάρχουν επιλογές για τη διατήρηση της γονιμότητας σε ασθενείς με καρκίνο ώστε να έχουν την ευκαιρία να γίνουν μητέρες αργότερα όταν θα έχουν ξεπεράσει την ασθένεια.
Αυτές οι επιλογές είναι η κρυοσυντήρηση ωοκυττάρων και εμβρύων όπως επίσης και η κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού.

Η κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού είναι η μόνη επιλογή διατήρησης γονιμότητας, που έχουν στη διάθεσή τους σήμερα κορίτσια προεφηβικής ηλικίας και γυναίκες που δεν μπορούν να καθυστερήσουν την έναρξη της χημειοθεραπείας.

Η διαδικασία

Η αφαίρεση του ωοθηκικού ιστού γίνεται λαπαροσκοπικά. Το τμήμα που αφαιρείται περιέχει πολλά ανώριμα ωοθυλάκια. Επιλέγοντας να καταψύξουμε τον ιστό, δίνεται η δυνατότητα στο μέλλον, χρησιμοποίησης των ανώριμων ωοθυλακίων και ωρίμανσής τους στο εργαστήριο, ώστε να φτάσουν στο στάδιο του ώριμου ωαρίου και να είναι κατάλληλα για γονιμοποίηση.
Επιπλέον υπάρχει η επιλογή επανεμφύτευσης του ωοθηκικού ιστού στην ίδια γυναίκα (αυτόλογη μεταμόσχευση) με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργίας των ωοθηκών η σε άλλη γυναίκα (ετερόλογη μεταμόσχευση) για τον ίδιο λόγο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις που γνωρίζουμε, η λειτουργία των ωοθηκών και η ανάπτυξη των ωοθυλακίων έγινε σε διάστημα 4 έως 5 μηνών μετά τη μεταμόσχευση.

Τεχνικές μεταμόσχευσης ωοθηκικού ιστού

Οι μέθοδοι μεταμόσχευσης ωοθηκικού ιστού είναι δύο. Πρόκειται για

  • την ορθοτοπική που σημαίνει ότι η μεταμόσχευση του ωοθηκικού ιστού γίνεται μέσα στην πυελική κοιλότητα, πάνω στην υπόλοιπη ωοθήκη ή κοντά σε αυτή ή στο περιβάλλον της μήτρας
  • την ετεροτοπική που σημαίνει έξω από την περιτοναϊκή κοιλότητα.

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι φυσική κύηση μπορεί να επιτευχθεί με ορθοτοπική μεταμόσχευση ιστού εάν οι σάλπιγγες παραμένουν άθικτες.

Όλα τα παραπάνω μπορεί βρίσκονται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο, ωστόσο οι πρώτες γεννήσεις υγιών παιδιών μετά παό μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού, από μητέρες που νίκησαν τον καρκίνο μόνο αισιοδοξία για ένα ελπιδοφόρο μέλλον μπορούν να μας γεμίσουν.

Στο Institute of Life – Iaso η εξατομικευμένη προσέγγιση του προβλήματος κάθε υπογόνιμου ζευγαριού αποτελεί αρχή μας αλλά και μυστικό συστατικό της επιτυχίας κάθε προσπάθειας. Εμείς σας παρέχουμε το καλύτερο κι εσείς μας το αναγνωρίζετε.

Σας ευχαριστούμε πολύ
Καλή χρονιά σε όλους!

Παναγιώτης Ψαθάς – μαιευτήρας – χειρουργός γυναικολόγος – μέλος ιατρικής ομάδας δημιουργίας και διαχείρισης της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Institute of Life – Iaso.