Μητέρα, κόρη, σύζυγος, γιαγιά… και τόσοι άλλοι ρόλοι για τις γυναίκες που συνθέτουν τη θεμελιώδη δομή της κοινωνίας, της ζωής και τελικά της ευτυχίας μας!

Ο δικό μας ρόλος, είναι να είμαστε κοντά σε κάθε γυναίκα, με ειλικρινές ενδιαφέρον και φροντίδα, με γνώση και εμπειρία, με οδηγό τις επιστημονικές εξελίξεις και την καινοτομία, μα πάνω απ΄ όλα με αγάπη για την ύπαρξή της.