Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Ενδιαφέροντα Νέα

Freeze All: Κατάψυξη όλων των εμβρύων για καλύτερα αποτελέσματα στην εξωσωματική, δείχνει νέα μελέτη!

Freeze All – καλύτερα αποτελέσματα για τις γυναίκες άνω των 35!

Η στρατηγική επιλογή κατάψυξης όλων των εμβρύων (freeze all) σε ένα κύκλο εξωσωματικής προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε επόμενο κύκλο, συνδέεται με υψηλότερα ποσοστά επίτευξης εγκυμοσύνης, στις γυναίκες άνω των 35 ετών, σύμφωνα με νέα μεγάλη πολυκεντρική μελέτη.
Η μελέτη, η οποία παρέχει ισχυρές ενδείξεις, υπέρ της freeze all προσέγγισης παρουσιάστηκε πρόσφατα, στην ετήσια συνάντηση της ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology), στο Ελσίνκι.

Ποια είναι η διαφορά

Τα συμβατικά πρωτόκολλα εξωσωματικής γονιμοποίησης περιλαμβάνουν τη μεταφορά φρέσκων εμβρύων στη μήτρα, τα οποία προέκυψαν κατά τη διάρκεια του ίδιου κύκλου από τον οποίο ελήφησαν τα ωάρια αφού η γυναίκα προηγουμένως υποβλήθηκε σε ελεγχόμενη διέγερση των ωοθηκών με χορήγηση φαρμάκων. Επίσης περιλαμβάνει την κατάψυξη των υπολοίπων εμβρύων που προέκυψαν, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά.

Τα Freeze All πρωτόκολλα περιλαμβάνουν την κατάψυξη όλων των εμβρύων που παράγονται από έναν κύκλο συλλογής ωαρίων μετά από διέγερση ωοθηκών, καθώς και τη μετέπειτα μεταφορά τους στη μήτρα, σε επόμενο κύκλο κατά τον οποίο η γυναίκα δεν θα έχει πάρει φάρμακα για ωοθηκική διέγερση.

Η “freeze all” προσέγγιση αναπτύχθηκε ως στρατηγική προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος του Συνδρόμου Υπερδιέγερσης Ωοθηκών (OHSS), σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, αλλά και να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που ορισμένοι έχουν εκφράσει, ότι τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη διέγερση των ωοθηκών, κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης, μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη δεκτικότητα της μήτρας μερικών γυναικών.

Τι έδειξε η μελέτη

Η μελέτη εξέτασε περισσότερους από 16.000 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν σε 12 κορυφαία κέντρα γονιμότητας στις ΗΠΑ.
Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στην Ετήσια Συνάντηση της ESHRE παρέχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τα freeze all πρωτόκολλα, πράγματι συνδέονται με σημαντικά βελτιωμένα ποσοστά έκβασης στην εξωσωματική και στη συνεχιζόμενη εγκυμοσύνη.

Συγκεκριμένα η ανάλυση έδειξε ότι οι γυναίκες άνω των 35, οι οποίες ακολούθησαν τη freeze all μέθοδο είχαν καλύτερα αποτελέσματα (46%) ως προς την επίτευξη και τη συνέχιση της εγκυμοσύνης τους από τις γυναίκες άνω των 35 που ακολούθησαν τα συμβατικά πρωτόκολλα (33%).
Η ανάλυση έδειξε επίσης ότι υπήρχε όφελος για τις γυναίκες που παρουσίασαν αυξημένα επίπεδα προγεστερόνης πριν από την ωοληψία – και αυτό ήταν εμφανές είτε ήταν κάτω των 35 ετών (47% freeze all έναντι 38% φρέσκα) ή άνω των 35 (45% freeze all έναντι 30% φρέσκα).

Ωστόσο, η freeze all προσέγγιση δεν έδειξε βελτιωμένα αποτελέσματα στα ποσοστά επιτυχίας για τις γυναίκες με Σύνδρομο Πολυκυστικών ΩοθηκώνΕνδομητρίωση, με προβλήματα σαλπίγγων ή ανεξήγητη υπογονιμότητα.

Μεταξύ άλλων στη μελέτη επισημαίνονται και τα πλεονεκτήματα της νέας τεχνικής ταχείας κρυοσυντήρης ωαρίων και εμβρύων, της υαλοποίησης (vitrification), η οποία συμβάλλει καθοριστικά, στη βελτίωση των παραπάνω αποτελεσμάτων.

Τι είναι η υαλοποίηση ωαρίων και εμβρύων και πως λειτουργεί

Η κρυοσυντήρηση με τη μέθοδο της υαλοποίησης (vitrification) γίνεται όλο και πιο δημοφιλής τα τελευταία χρόνια. Η υαλοποίηση είναι η διαδικασία υπερταχείας κρυοσυντήρησης ωαρίων και εμβρύων, που εμποδίζει το σχηματισμό ενδοκυτταρικών κρυστάλλων. Επίσης χρησιμοποιεί νέας γενιάς κρυοπροστατευτικά, που είναι ουσίες που προστατεύουν τους ιστούς από βλάβες που πιθανόν να προκληθούν από την διαδικασία της κρυοσυντήρησης. Ο συνδυασμός ταχείας κρυοσυντήρησης σε συνδυασμό με τις υψηλές συγκεντρώσεις κρυοπροστατευτικών οδηγεί τα ωάρια και τα έμβρυα στην υαλώδη φάση. Με την αποφυγή δημιουργίας ενδοκυτταρικών κρυστάλλων, τα κρυοσυντηρημένα ωάρια και έμβρυα, προστατεύονται από μια πιθανή βλάβη κατά τη διαδικασία την απόψυξής τους. Η διαδικασία διαρκεί λίγα μόλις λεπτά.