Σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε την υγεία σας στη Π. ΨΑΘΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ.

Θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [ΕΕ] 2016/679 αποτελείτε Υποκείμενο Δεδομένων και έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας

Δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, αλλά και να σας παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας από το Ιατρείο μας.

Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας

Δικαιούστε να προβείτε σε διόρθωση ή συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Δικαιούστε να ζητήσετε την διαγραφή ορισμένων ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, εάν δεν υπάρχει νόμιμος λόγος συνέχισης επεξεργασίας τους εκ μέρους μας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται συμφέροντα του Ιατρείου μας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας

Μπορείτε να αιτηθείτε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, θα έχουμε το δικαίωμα να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά όχι να τα επεξεργαζόμαστε περαιτέρω.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, καθώς και για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας, αλλά και για στατιστικούς σκοπούς για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση σας .

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας

Δικαιούστε να αποκτήσετε και να επαναχρησιμοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει στο Ιατρείο μας για δικούς σας σκοπούς. Δικαιούστε να λαμβάνετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων και να τα μεταφέρετε εύκολα και με ασφαλή τρόπο σε τρίτους, χωρίς να παρεμποδίζεται η χρηστικότητα τους.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας.

 

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα σας συμπληρώνοντας και καταθέτοντας την κάτωθι αίτηση στη γραμματεία του Ιατρείου μας 

Αίτηση