Γυναικολογική Υγεία, Ενδιαφέροντα Νέα

Ελβετία: Επίσημος φορέας αμφισβητεί τα οφέλη της μαστογραφίας!

Το Ελβετικό Ιατρικό Συμβούλιο απεφάνθη ότι η Ελβετία πρέπει να σταματήσει την εισαγωγή νέων προγραμμάτων μαστογραφικού ελέγχου και την κατάργηση των υφιστάμενων προγραμμάτων, σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 16 Απριλίου στο επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine .

H ομάδα των Ελβετών εμπειρογνωμόνων πρότεινε να αντικατασταθούν τα συστηματικά προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου με τη συστηματική παροχή πληροφοριών κι ενημέρωσης προκειμένου οι γυναίκες να κάνουν τις ατομικές προσωπικές τους επιλογές.

Το Συμβούλιο κατέληξε σ΄αυτή τη σύσταση καθώς θεώρησε πως τα οφέλη του προσυμπτωματικού ελέγχου με μαστογραφία δεν αποδεικνύονται επαρκώς.

Το Ελβετικό Ιατρικό συμβούλιο είναι μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας που επικυρώνεται από μια σειρά σημαντικών ιατρικών οργάνων της χώρας. Οι συστάσεις του δεν είναι “νομικά δεσμευτικές”.

Οι συστάσεις αυτές του Ελβετικού Ιατρικού Συμβουλίου, προκάλεσαν σάλο στη χώρα αλλά και δημόσια, κατηγρορηματική απόρριψη από διάφορους εμπειρογνώμονες στον καρκίνο.

Μάλιστα οι συστάσεις αυτές χαρακτηρίστηκαν “ανήθικες” και αντιφατικές με αυτές που υποστηρίζουν κορυφαίοι επιστήμονες και ειδικοί στον τομέα αυτό.

Γεγονός πάντως είναι πως τον τελευταίο καιρό πολλές είναι οι επιστημονικές αναλύσεις που αμφισβητούν τα οφέλη της μαστογραφίας και δημοσιεύονται σε μεγάλα επιστημονικά περιοδικά.

Ωστόσο , δύο άλλοι Αμερικανοί επιστήμονες , οι οποίοι πρόσφατα δημοσίευσαν στο JAMA μια συστηματική ανασκόπηση δεδομένων μαστογραφίας, 50 χρόνων πιστεύουν ότι η ανάλυση του Ελβετικού Ιατρικού Συμβουλίου είναι άξια επαίνου και συμπληρώνουν ότι ο μαστογραφικός διαγνωστικός έλεγχος, θα πρέπει να εξατομικεύεται, χωρίς βέβαια να απορρίπτουν εντελώς τη χρησιμότητα της μαστογραφίας.