Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Ενδιαφέροντα Νέα

DNA από τρεις γονείς; Γιατί είναι σημαντικό;

Μια πολύ πρόσφατη και σημαντική εξέλιξη, η γέννηση ενός υγιούς αγοριού χωρίς τη Μιτοχονδριακή ασθένεια που έφερε η μητέρα του, χάρη σε μια πρωτοποριακή τεχνική αντικατάστασης του προβληματικού Μιτοχονδριακού DNA του ωαρίου της μητέρας, με τα υγιή μιτοχόνδρια δανεικού ωαρίου, αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορία της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής!

Μπορεί παγκοσμίως να δόθηκε ο τίτλος «γέννηση μωρού με τρεις βιολογικούς γονείς», ωστόσο η προσέγγιση θα ήταν ακριβέστερη αν επικεντρωνόταν στη διόρθωση του ωαρίου της συγκεκριμένης γυναίκας, που στο Μιτοχονδριακό DNA της, έφερε την πληροφορία της ανίατης ασθένειας. Το γεγονός αυτό αναμφίβολα είναι τεράστιας σημασίας καθώς ανοίγει το δρόμο σε μια σειρά από δυνατότητες εφαρμογής και σε άλλες περιπτώσεις στο μέλλον.

Τι είναι το Μιτοχονδριακό DNA;
Κάθε άνθρωπος στα κύτταρά του διαθέτει δύο είδη γενετικού υλικού. Το Μιτοχονδριακό DNA και το πυρηνικό DNA.

  • Το Πυρηνικό DNA το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα του κυττάρου, φέρει την πληροφορία του ποιοί είμαστε καθώς κληρονομείται κατά το ήμισυ από την βιολογική μας μητέρα και κατά το ήμισυ από τον βιολογικό μας πατέρα.
  • Το Μιτοχονδριακό DNA που βρίσκεται στα μιτοχόνδρια του κυττάρου κληρονομείται αποκλειστικά και αυτούσιο από τη βιολογική μητέρα.

Στο συγκεκριμένο περιστατικό αντικαταστάθηκε μόνο το Μιτοχονδριακό DNA του ωαρίου κι όχι το Πυρηνικό που καθορίζει την ταυτότητά μας.

Η μέθοδος
Η τεχνική της πυρηνικής μεταμόσχευσης (spindle nuclear transfer ) είναι απλή ως ιδέα. Περιλαμβάνει την αφαίρεση του πυρήνα από το ωάριο της μητέρας και τη μεταφορά του σε ένα απύρηνο ωάριο δότριας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η μητέρα έφερε την πληροφορία της ασθένειας στο Μιτοχόνδρια του ωοκυττάρου της, τα οποία αντικαταστάθηκαν από υγιή Μιτοχόνδρια. Ετσι λοιπόν δημιουργήθηκε ένα νέο διορθωμένο ωάριο, με το πυρηνικό DNA της μητέρας και το Μιτοχονδριακό DNA της δότριας, το οποίο στη συνέχεια γονιμοποιήθηκε με το σπερματοζωάριο του πατέρα και προέκυψε ένα υγιές έμβρυο.

Γιατί είναι σημαντικό;
Οι δυνατότητες που μπορεί μελλοντικά να μας δώσει η εφαρμογή της μεθόδου ίσως ξεπερνούν τη φαντασία μας. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις διόρθωσης ωαρίων προκειμένου να μην κληροδοτηθούν γενετικές ασθένειες στις επόμενες γενιές αλλά θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις επιδιόρθωσης κακής ποιότητας ή γηρασμένων ωαρίων.

Η χώρα μας είναι πολύ κοντά στην ερευνητική εφαρμογή της μεθόδου. Πολύ σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση τις οποίες αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον.