Νέα έρευνα δίνει πρόσθετες ενδείξεις ότι ο θηλασμός είναι ευεργετικός για την ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών

Τα επιστημονικά ευρήματα έδειξαν αυξημένα ποσοστά ανάπτυξης στις κινητικές δεξιότητες, την γλώσσα, και την συναισθηματική λειτουργία. ...

Continue reading