Υπογονιμότητα, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Ενδιαφέροντα Νέα

Αδειοδότηση για τη Μονάδα Institute Of Life – ΙΑΣΩ, από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Ε.Α.Ι.Υ.Α)

  • Στο ίδιο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε και η αδειοδότηση της Τράπεζας κρυοσυντήρησης ωαρίων

Από τις πρώτες Μονάδες Εξωσωματικής Γονιμοποίησης που αδειοδοτήθηκαν στη χώρα μας, από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Ε.Α.Ι.Υ.Α) είναι η ΜΙΥΑ Institute Of Life – ΙΑΣΩ! Η αδειοδότηση της Μονάδας δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. της 12ης Δεκεμβρίου, με Αρ. Φύλλου 3969. Στο ίδιο Φ.Ε.Κ. δημοσιεύθηκε και η αδειοδότηση της Τράπεζας κρυοσυντήρησης ωραρίων της Μονάδας Institute Of Life – ΙΑΣΩ.
H Διοίκηση και το επιστημονικό προσωπικό της ΜΙΥΑ, Institute Of Life – ΙΑΣΩ, από την έναρξη της λειτουργίας της, πριν από περίπου ένα χρόνο, έθεσαν ως προτεραιότητα, το στόχο της αδειοδότησής της, προκειμένου να λειτουργεί εντός του νομικού πλαισίου που καθορίζει τις προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις, το προσωπικό, τα εργαστήρια, τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και γενικότερα τις διαδικασίες λειτουργίας της.
Η ίδια βαρύτητα δόθηκε και ως προς την τήρηση της απαραίτητης διαδικασίας για την αδειοδότηση της Τράπεζας κρυοσυντήρησης ωαρίων, με γνώμονα πάντα, το όφελος των ζευγαριών ή των ατόμων, που εμπιστεύονται τη ΜΙΥΑ Institute Of Life – ΙΑΣΩ προκειμένου να κάνουν πραγματικότητα το όνειρό τους να αποκτήσουν παιδιά.

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αποτελεί τον αρμόδιο κρατικό φορέα που θέτει και ελέγχει τα επιστημονικά, τα νομικά και τα ηθικά πλαίσια της λειτουργίας όσων παρέχουν υπηρεσίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Το κοινό πλαίσιο λειτουργίας των Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΥΑ), πρωτίστως διασφαλίζει τις γυναίκες και τα υποψήφια ζευγάρια, ότι οι υπηρεσίες που λαμβάνουν είναι ασφαλείς και αξιόπιστες. Για τους λόγους αυτούς η Αρχή έλαβε εντολή επαναλειτουργίας τον Μάρτιο του 2014, προκειμένου να καλυφθεί το μεγάλο κενό στον έλεγχο του πεδίου της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και την εναρμόνιση της λειτουργίας των Μονάδων που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες.
Σκοπός της Αρχής είναι η διασφάλιση των ωφελούμενων πολιτών και η ενδυνάμωση του έργου των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, μέσα από την απόλυτα σύννομη λειτουργία τους, όπως ορίζει το ελληνικό αλλά και το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.
Για περισσότερες πληροφορίες http://eaiya.gov.gr